Home Nieuws Beplanting Geschiedenis Arboretum Vrienden Bestuur  
Arboretum/Arboretum /Arboretum Hoogvliet is een Stichting
Arboretum
Terug

Arboretum Hoogvliet is een Stichting

Stichting Arboretum

Omdat het Arboretum Hoogvliet een stichting is, is er sprake van een rechtspersoon en een notariŽle akte.
Een stichting moet een bestuur hebben met in de regel een voorzitter, secretaris en penningmeester.

In de statuten staan minstens vermeld:
- de naam (waarvan het woord stichting deel dient uit te maken)
- het doel; dit mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideŽle of sociale strekking hebben
- wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
- de vestigingsgemeente in Nederland
- de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding
De stichting is zelfstandig drager van rechten en plichten. De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Bestuurders en oprichters van de stichting zijn ook niet in loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. De stichting kan wel werknemers in dienst hebben.
Tot ontbinding van de stichting wordt overgegaan indien dat volgens de statuten nodig is, als gevolg van een faillissement of door een besluit van de rechter. Ook het bestuur kan tot ontbinding besluiten, de voorwaarden daarvoor zijn doorgaans in de statuten geregeld.
In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen leden. Een stichting kan wel donateurs hebben; die hebben echter geen zeggenschap. Een stichting kan ook vrijwilligers hebben.