Home Nieuws Beplanting Geschiedenis Arboretum Vrienden Bestuur  
Beplanting/Bomen/Tilia x vulgaris "Pallida"
Bomen
Heesters
Kruiden
Terug

Tilia x vulgaris "Pallida"

- koningslinde -

De koningslinde is een goede selectie uit Tillia vulgaris (Hollandse linde) met een doorgaande rechte stam en schuin opgaande takken. De Hollandse linde zelf is een natuurlijke kruising tussen de winterlinde (Tilia cordata) en de zomerlinde (Tilia platyphyllos) en behoort tot de familie van de kaasjeskruiden (Malvaceae). De kruising wordt ook aangeduid als Tilia europaea.

Beschrijving.
Met een krachtige groeiwijze vormt zich een kroon die eerst nog een spitse top heeft maar later stomper wordt. De bast blijft lang dun, pas later ontstaan diepe groeven. Er vormt zich weinig tot geen wortelopslag rond de stam. Eerst zijn de twijgen nog geelbruin maar ze kleuren spoedig bruinrood. Dit is een belangrijke herkenningspunt voor deze boom. Ook de bladknoppen zijn bruinrood. Het blad is lichtgroen met een geelachtig groene onderzijde en heeft een brede, iets hartvormige bladvoet en een rode bladsteel. "Pallida" loopt in het voorjaar eerder uit dan de anderen in zijn soort en is gevoelig voor luisaantasting met honingdauw en roetdauw als gevolg. Laat in het najaar eerder zijn blad vallen. Hierdoor alleen aanplanten in lanen met brede groenstroken en in parken. Gevoelig voor bladvlekkenziekte.

Naamgeving.
Tilia is Latijn en ontleend aan de Griekse naam Tiliai, beide ontstaan uit de algemene indo-europese term pteleja = breed (-bladig).
Vulgaris = volks, gewoon.
Europea = europees.
Cordata = hartvormig.
Platyphyllos = met schotelvormige bladeren.
Pallida = bleek, wit.
Het woord Linde heeft dezelfde afkomst als Liaan en betekent dus zoiets als buigzame boom.

In Hoogvliet.
De boom is geplant in het Arboretum ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Omdat het een herinneringsboom is, is de boom gespaard bij de grote renovatie van 2020-2021 en opnieuw geplant.