Home Nieuws Beplanting Geschiedenis Arboretum Vrienden Bestuur  
Nieuws/Dynamiek/Het Arboretum in beweging deel 3 (feb. 2012)
Actueel
Plant van de maand
Dynamiek
Belegen nieuws
Terug

Het Arboretum in beweging deel 3 (feb. 2012)

-het gaat beginnen, of toch niet-

Inmiddels zijn de voorbereidingen achter de rug, waarin de technische details verder zijn uitgewerkt en de bestekken zijn gemaakt. De uitbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. Op voorhand zij al een aantal werkzaamheden uitgevoerd i.v.m. de flora- en faunawet, vandaar dat hier en daar al gekapt is, zijn er bomen verplant en lopen er buiten andere voorbereidende werkzaamheden.

Het is de bedoeling dat de aannemer officieel met de rest van de werkzaamheden start in mei 2012. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden welke het warmtebedrijf moet uitvoeren voor de deur van het arboretum. Zij moeten een restwarmteleiding aanleggen welke Rotterdam moet voorzien van warmte vanuit het havengebied. Zijn deze werkzaamheden afgerond dan kan men beginnen met de hoofdstructuren en zullen watergangen, duikers, paden en bruggen als eerste aangelegd worden. Met de vrijkomende grond wordt de uitkijkheuvel opgehoogd.

De werkzaamheden zullen ongeveer duren tot voorjaar 2013. De genoemde werkzaamheden welke boven zijn genoemd zullen afgerond zijn, maar ook nieuwe bomen en beplanting zullen dan een plekje hebben gekregen en kan men weer genieten van arboretum en omgeving.

De komende tijd zal dus behoorlijk hectisch worden voor zowel het bestuur, maar ook terplekke van het arboretum zelf. Tijdelijk is deze natuurlijk niet te bezoeken, maar in die tijd zullen we in ieder geval proberen ook zoveel mogelijk het arboretum in te richten zodat we in het voorjaar van 2013 een mooie hernieuwde opening kunnen aanbieden.

Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van donateurs, vrijwilligers en sponsors, want zonder deze extras kunnen wij niet draaien. Laten we met zijn allen er wat moois van maken en meldt je aan bij stichting Arboretum Hoogvliet.
André Mol