Home Nieuws Beplanting Geschiedenis Arboretum Vrienden Bestuur  
Geschiedenis/Geschiedenis van het Arboretum/Geschiedenis van het Hobbiteiland
Geschiedenis van het Arboretum
Terug

Geschiedenis van het Hobbiteiland

Het eiland waarop het Arboretum Hoogvliet is gevestigd, heet het Hobbiteiland.

De naam is vastgelegd als officiele 'straatnaam' bij besluit van 27 mei 1977 door Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Omdat er op het eiland geen gebouwen staan, zijn er nooit huisnummers vastgelegd en is er ook nooit een postcode toegekend.

De naam is gebaseerd op het boek "De Hobbit" van de Engelse schrijver John Ronald Ruel Tolkien (1892-1973). Het boek is de voorloper van de trilogie "In de ban van de ring". Deze boeken waren in de jaren 70 erg populair.

Het Hobbiteiland ligt in de wijk Digna Johannapolder. Je kwam bij de oude ingang via de Pieter Stastokweg en de Ferdinand Huyckstraat om vervolgens de dam over te steken. Op het Hobbiteiland was in de jaren 60 en 70 een kinderspeelruimte gevestigd met houten klimattributen, waaronder een houten speelfort. Hoogvliet was in die jaren heel kinderrijk. Vandaar de vele speelplaatsen in Hoogvliet, waarvan er nu al enkele zijn verwijderd.

De kinderen die hutten bouwden waren de zogenaamde Hobbits. De volwassen ( vrijwillige) begeleiders die de organisatie en begeleiding over het gebeuren hadden, droegen de namen van de figuren uit het boek De Hobbit en In de ban van de ring. Deze naam stond gedrukt op de T-shirts die zij droegen en zij werden ook als zodanig aangesproken door de kinderen.

In de jaren daaraan voorafgaand werd het eiland als opslag van singelbagger gebruikt. Vervolgens gebruikten de clubhuizen de Zevensprong en de Rotonde het eiland in de grote schoolvakanties als locatie voor de huttenbouwweek.
Kinderen uit de wijken Digna Johannapolder, de Westpunt en Nieuw Engeland konden hier naar hartelust zagen, timmeren en zelf hun onderkomen bouwen om er vervolgens in te slapen. Aan het einde van de week werd alles op een hoop gedaan en werd er afgesloten met een groot kampvuur. Ook werden hier de oude kerstbomen een aantal jaren achtereen verbrand.

De laatste jaren werd er niets meer op het Hobbiteiland gedaan. De toenmalige portefeuillehouder Ruimtelijk Ordening en Beheer Jacqueline Cornelissen-Hoogland kwam op het idee om op het eiland een Arboretum te vestigen en een dierenbegraafplaats. Dat laatste ging uiteindelijk niet door; naar de ruimte die daarvoor was bestemd wilde zij vervolgens de gemeentewerf verhuizen, zodat naar de plek waar die zich bevond (Kapershoekseweg) de Bas van der Heijde- winkel kon worden verplaatst. Omdat die aan de Erica in de woonwijk Boomgaardshoek te veel overlast zou veroorzaken!

Tot zover de geschiedenis van het Hobbiteiland.