Home Nieuws Beplanting Geschiedenis Arboretum Vrienden Bestuur  
Vrienden/Vrienden/Reglement gesponsorde bomen
Vrienden
Terug

Reglement gesponsorde bomen

De stichting Arboretum Hoogvliet probeert zo veel mogelijk bijzondere bomen te verzamelen. Er blijkt een groeiende maatschappelijke interesse om bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis een boom te schenken. Door deze twee doelstellingen te verenigen, kan het aantal bomen op de tuin snel groeien. Dit reglement beschrijft binnen welke kaders dit mogelijk is.

Eigendom.
Elke boom die op het arboretum wordt geplant, wordt daardoor eigendom van de eigenaar van de grond: de gemeente Rotterdam. Deze heeft zich verplicht de tuin in stand te houden en te onderhouden, inclusief de beplanting, voor zover dat niet gedaan wordt door vrijwilligers van het Arboretum. Het bestuur van het Arboretum heeft het exclusieve recht te bepalen welke soorten op de tuin worden geplant.

Schenking.
Instellingen of particulieren die een boom willen planten, kunnen een keuze maken uit de wensbomenlijst van het Arboretum. Afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort, de kwetsbaarheid, beschikbaarheid, vervoerseisen, plantmateriaal en grootte, zal de prijs van de boom variëren. Het bestuur van het Arboretum stelt voor elke wensboom een “sponsorprijs” vast.
In het algemeen worden geen bomen aangeplant met een stamomtrek van minder dan 12 cm, omdat de bomen in een openbaar toegankelijk gebied staan zonder permanent toezicht.

Vermelding van de naam van de schenker en de reden van schenking.
Op verzoek van de schenker kan bij de boom een plaquette worden aangebracht met de naam van de schenker c.q. de naam van degene ter herinnering aan wie en de reden waarom de boom geschonken is. De tekst wordt vastgesteld door het bestuur van het Arboretum op voorstel van de schenker of diens gemachtigde.
Indien de schenker geen prijs stelt op een vermelding ter plaatse, wordt in ieder geval een aantekening van de status van de boom opgenomen in de database van geplante bomen.

Moment van het planten.
Het bestuur van het Arboretum stelt datum en tijd vast waarop het planten van de boom plaatsvindt. Het bestuur stelt de schenker en/of de familie van degene voor wie de boom geplant wordt, in de gelegenheid het planten bij te wonen en eventueel (symbolisch) mee te helpen. In overleg kan ook gekozen worden enig dierbaar object of (een gedeelte van) de as van een overledene in het plantgat in te graven.

Vol is vol.
Indien naar het oordeel van het bestuur van het Arboretum de grens van het aantal bomen op de tuin is bereikt, verzoekt zij de gemeente Rotterdam om in de omgeving van het Arboretum plekken aan te wijzen waarop vervolgens nog bomen kunnen worden geplant en welke voorwaarden daarvoor gelden.
Vastgesteld door het bestuur op 12 maart 2021.